Flickr Feeds:

Blog Feeds: 65 entries from 25 blogs within the last 5 days

ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކުރުމަށް ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އެމްޑީޕީން [by dhiislam.com]

ޖިނާޢީ ކުށްތައްކުރުމަށް ޒުވާނުންނަށް އެމްޑީޕީން ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. 2014 އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވ.އަންބަރާގައި ބަޔަކު [...]

ޒުވާނުންގެ ވިންދު ދިވެހިލޭގައި ހިނގާނަމަ ރާއްޖެއަށް އިޤްތިޞާދީ [by dhiislam.com]

ޒުވާނުންގެ ވިންދު ދިވެހިލޭގައި ހިނގާނަމަ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި، ‏‏ހަމަޖެހުން ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ، މާޅޮސްމަޑުލު [...]

މިޞުރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދެއްވާ ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު [by dhiislam.com]

އެގޮތުން މިޞުރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު‏ މިސްޓަރ މަޙްމޫދު ހިޝާމް މުޙަންމަދު ‏‏އަސްރާން، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ [...]

އެންމެ ފަޚުރުވެރި ސިފައިންނަކީ، އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހި ދައުލަތް [by dhiislam.com]

އެންމެ ފަޚުރުވެރި ސިފައިންނަކީ، އިސްލާމްދީނާއި، ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއާއި ދިވެހި ދައުލަތް ދިފާޢު ކުރުމުގައި ފުރާނަ ދޫކޮށްލި ސިފައިން ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ [...]

މެލޭޝިޔާ ރޯޔަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ [by dhiislam.com]

މެލޭޝިޔާގެ ރޯޔަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ލިބެންހުރި ތަމްރީން ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު މެލޭޝިޔާގެ [...]

އަމިއްލަ ގެއިން ދެ ބަސްތާ ފޯއް ވަގަށްނެގި [by dhiislam.com]

ދެ ބަސްތާ ފޯއް ވަގަށްނެގި މީހަކު 3 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. މި [...]

Just blocks [by daehwodniw]

Just blocks [...]

wtfevolution: Evolution sent the tortoise beetle from the... [by daehwodniw]

wtfevolution: Evolution sent the tortoise beetle from the future. And the future is shiny as hell. [...]

Photo [by daehwodniw]

skyrim: http://society6.com/MahinFayaz/cases [by daehwodniw]

skyrim: http://society6.com/MahinFayaz/cases [...]

diamondsanddelrey: Lana Del Rey and Marina and The Diamonds... [by daehwodniw]

diamondsanddelrey: Lana Del Rey and Marina and The Diamonds Blog [...]

ފޮތް: ދިވެހި އަންހެނުންގެ އުނު ފޭރާން [by dhisalafiyyah.net]

  الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله [...]

ނަމާދު އަޅާ މީހާގެ ޙުކުމް 9 [by dhisalafiyyah.net]

  ދެވަނައީ: މުރުތައްދުވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ އުޚުރަވީ ޙުކުމްތައް: 1. މަލާއިކަތުން އެމީހަކާއި ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު މުއާމަލާތްކުރާނެއެވެ އަދި ކިއެއްތަ [...]

ބޮޑު ޝިރުކުގެ ބައެއް މިސާލުތައް [by dhisalafiyyah.net]

ޝިރުކު ބެހެނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދެބަޔަށްކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގިއްޖެއެވެ. އެއީ ބޮޑު ޝިރުކާއި ކުޑަޝިރުކެވެ. ޝިރުކުގެ މި ދެބާވަތް ބަޔާންކުރެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. ބޮޑު ޝިރުކު: 1- [...]

މިހާރުވެސް މަރުވެދާނެ [by dhisalafiyyah.net]

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި މިއުޅޭ 6 ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 55.3 މިލިއަން މީހުން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޒުނަފުޅާއި އެކު [...]

ނަމާދު އަޅާ މީހާގެ ޙުކުމް 8 [by dhisalafiyyah.net]

  ކޮންމެ ސަބަބަކާއިހުރެނަމަވެ ކުފުރުގެ މަތީގައި މަރުވާމީހާގެ މައްޗަށް ފާފަފުއްސެވުމަށާއި ރަޙުމަތްލެއްވުމަށްއެ ދުޢާކުރުމަކީ ދުޢާކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައިދި އަދި މާތް ﷲ ތަޢާލާއަށް [...]

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް އެއްޗިހިކިޔުން [by dhisalafiyyah.net]

މުސްލިމަކު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް އެއްޗިހި ކިޔައިފިނަމަ އެމީހާ މުރުތައްދުވެއްޖެއެވެ އަދި އަހަރެމެންގެ ކައިރީގައި (އެބަހީ ޙަންބަލީ މަޒުހަބުގައި) އެމީހާއަށް [...]

Chicken and veggie bake [by thumo]

Simplest recipe ever. So don't forget to try it out.Ingredients:6 chicken drumsticks3 large potatoes1 bell pepper1 carrot1 cup peas1 cup broccoli1 medium onion5 cloves garlicOlive oilSalt, pepper and chilli flakesDried par [...]

Blood Moon [by maldivescomplete]

      [...]

Maldives Island for Sale [by maldivescomplete]

    [...]

އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ވިކްރަމް ސިންހަ އައްޔަންކޮށްފި [by kulhudhuffushi.com]

އުރީދޫގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ވިކްރަމް ސިންހަ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. [...]

ލިވަޕޫލް އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ [by kulhudhuffushi.com]

ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ލިވަޕޫލް އާއި އާސެނަލް މޮޅުވި އިރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަނެއްކާވެސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ. ލިވަޕޫލް [...]

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހާމެދު ކުރެވޭ ނިމުމެއްނެތް ޝަކުވާ! [by kulhudhuffushi.com]

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އުތުރުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ 60,000 މީހުންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ މި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ މައި [...]

ފުރާނަ ބުނެދެމުންދާ ގޮތް [by kulhudhuffushi.com]

ހިފަހައްޓާށެވެ. އެހެނަސް ހުރިހާ ދިމާއަކުން ނުބަންނާށެވެ. އަނދަގޮނޑިޖަހައި ހައްޔަރުނުކުރާށެވެ. ބިޑިއަޅައި ކަސްތޮޅުނުކުރާށެވެ! ހިފަހައްޓާށެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށެވެ. [...]

ހދ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ވައިކަރަދޫ [by kulhudhuffushi.com]

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި އެވެ. ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި މަހުގެ [...]

މޮރީނިއޯއާ އެކު ޗެލްސީން ދަމަހައްޓަމުން އައި ރިކޯޑު [by kulhudhuffushi.com]

ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ އެކު ޗެލްސީން ދަމަހައްޓަމުން އައި ރިކޯޑު ރޭ ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ ޗެލްސީގެ ސްޓެމްފޯޑް ބުރިޖުގައި ކުޅުނު [...]

magey lobi dharifullhaa [by dhi-guitarchords]

C                         F{magey lobi dharifulhaa GCnumerosh [...]

އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މަރާމާތުކުރަނީ [by alifushionline.com]

އަލިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މިހާރު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ނިންމައި އެކަންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މާޅޮސްމަޑުލު [...]

ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް އަލިފުށިން ބިމެއް ދެއްކުމަށް [by alifushionline.com]

ސަރުކާރުން ދެހާހުން މަތީގެ އާބާދީގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާއެއް އެޅުމަށް މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ، [...]

އޭލެވެލްއަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް އަލިފުށިން ޓީމެއް ފުނަދޫއަށާއި [by alifushionline.com]

އަލިފުށީ ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް 11 ގައި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް އަލިފުށިން ޓީމެއް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ށ. ފުނަދޫއަށާއި [...]

ދީނަށް ފުރައްސާކޮށް ދިވެހިންތަކެއް ހިންގާ ޕޭޖެއް ބްލޮކް [by alifushionline.com]

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ފޭސްބުކްގައި މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާއަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށްފުރައްސާރަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ހިންގަމުން އަންނަ ފޭސްބުކް [...]

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ 18 ރަށުގެ ތެރޭގައި [by alifushionline.com]

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެހާހުން މަތީ އާބާދީ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާއެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ [...]

ހަށި ވިއްކަމުންދިޔަ ބަޔަކު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ [by alifushionline.com]

ފައިސާއަށް ހަށި ވިއްކަމުންދިޔަ ތަނެއް ބަލާފާސްކޮށް ބަރަހަނާކޮށް ތިބި 2 އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަސްތުވާ ތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަކެއްޗާއެކު [...]

އަދުގެ މި ޙާލަތު ރަމްޒުކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި މައިންބަފައިން [by marvfali (blogspot)]

މާލެއަށް އެކިއެކި ޢާއިލާތަކުން ހިޖުރަކުރަނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެމީހުންގެ ދަރިން މަގުފުރެދުމުގެ ތެރެއަށް ގެންދިއުމަކަށް ނޫނެވެ. ނުވިތާކަށް މަސްތުގެ އަވައިގައި ޖެހި [...]

ފަތުރު [by vaahakavaahaka]

ފަތުރު: ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާއި، ޖުމްލަ ތަބީއަތާއި ހުރި ގުޅުންތަކާއި، މިކަންކަން ރޭވެމުން އައި ގޮތާއި އައިގޮތާއި މިއަދާއި ހުރި ގުޅުން… އަދި މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއް ވާހަކަ ފެށުން: [...]

Red Bull presents Catch the Ferry race in Maldives [by maldives.net.mv]

Maldives.net.mv – Are you up for a run? Red Bull is presenting Catch the Ferry race in Maldives.  On May […] [...]

AFC Challenge Cup count down kicks off in Maldives [by maldives.net.mv]

Maldives.net.mv - The celebrations for hosting the AFC Challenge Cup 2014 in Maldives has officially kicked off with a motocycle/car […] [...]

Online voting begins for Maldives Boating Awards [by maldives.net.mv]

Maldives.net.mv - Maldives Boating Awards 2014 event manager Sound & Lights Inc have opened up online voting via www.liveaboards.mv/boatingawards The online voting […] [...]

Maldivian brings Twin Otter aircrafts to start seaplane flights [by maldives.net.mv]

Maldives.net.mv - Maldivian Seaplane’s first DH-6 Twin Otter Aircraft has arrived at Ibrahim Nasir International Airport on Thursday, 17th April. […] [...]

Maldives visitor survey 2014: 31% visitors are repeaters [by maldives.net.mv]

Maldives.net.mv - Ministry of Tourism has released the latest Maldives Visitor Survey for 2014. The “Maldives Visitor Survey” is a series […] [...]

Summer Camp at Soneva Fushi [by maldives.net.mv]

Maldives.net.mv - The annual Summer Camps at Soneva Fushi have become a haven for inquisitive children whose imaginations might be […] [...]

Nora & Egaz - Island in the Sun - Addu - Maldives [by bluebooze]

We had an awesome time in Addu! It's an amazingly beautiful place if you know the right places to explore and if you have a great sense of adventure. [...]

ratak-monodosico: Banksy [by memoirsoftheillusionist]

ratak-monodosico: Banksy [...]

Photo [by memoirsoftheillusionist]

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ [by kulhudhuffushilive.com]

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1435ގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މިއޭޕްރީލް 17 ން 19 އަށް ނޭކުރެންދޫގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ [...]

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނޭކުރެންދޫގައި ފަށައިފި [by kulhudhuffushilive.com]

ހދ.އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް 1435 ނޭކުރެންދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ހޯލްގައި މިއަދު ހަވީރު 3:45 ގައި ފެށި މިމުބާރާތުގައި 131 ދަރިވަރަކު [...]

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެސައިކަލް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް [by kulhudhuffushilive.com]

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެސައިކަލް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ވެއްޖެއެވެ. ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އޭޑީކޭ ނޯތު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރއާދިމާ [...]

New items, 21 – 26 Sep 2013 [by mnulibrary]

Mukh’tasar syrath al-rasoolullah salla’llahu álaihi wasallam  /  Muhammad bun Abdul Wahhab  (2011) Central library, 297.63092 ABD, C051209 (Newly added)Filed under: New Arrivals [...]

New items, 14 – 19 Sep 2013 [by mnulibrary]

Better eyesight without glasses  /  Chinthana Patkar and Vijaya Kumar  (c2006) Central library, 617.75 PAT, C050969 (Newly added) Changing ideals in modern architecture, 1750-1950  /  Peter Collins  (c1998) Central library, 724 [...]

New items, 07 – 12 Sep 2013 [by mnulibrary]

Al-aayaat al-Quraniyyah ‘ala maskookaat al-islamiyyah : diraasat maqaarinah  /  Farujullah Ahmed Yoosuf  (2003) Central library, 737.4​0917​671 YOO, C049742 (Newly added) Al-awasim minal qawasim fi tahqeeq mawaqif al-sahaabah bauda wafati nabiy (s.a.w) [...]

New items, 31 Aug – 05 Sep 2013 [by mnulibrary]

A pocket guide to clinical midwifery : the efficient midwife  /  Lauren A. Dutton , Jessica E. Densmore and Meredith B. Turner  (c2010) Health library, 618.2 DUT, H014018 (Added copy) [...]

New items, 24 – 29 Aug 2013 [by mnulibrary]

Al-durar al-kaaminah : fi áuýaani al-maát saaminah : volume 1  /  Shihabu’Deen Ahmed bun Ali bun Muhammad ibn Hajar al-Asqlaani  (1997) Central library, 371.042 ASQ, C049683 (Newly added) Al-edhaah fi usool [...]

New items, 17 – 22 Aug 2013 [by mnulibrary]

A practical guide to advanced networking  /  Jeffrey S. Beasley and Piyasat Nilkaew  (c2013) Business library, 004.6 BEA, B012575 (Added copy) Acute and critical care medicine at a glance  /  Richard [...]

Test run for Autonomous boat. 18-04-2014 [by pixelatedpic]

Today we planed to conduct as much as possible test runs before sunset so we did three successful missions. For today's test new gadget was introduced to record video from front of [...]

Dhiraagu introduces new VDSL Packages [by woodyskate]

This package is currently available to selected areas in Male City in Maldives. This maybe the response to Ooredoo Maldives 4G packages they have introduced.This package is based on VDSL technology and using [...]

OCZ SSD file transfer from Freecom Toughdrive benchmark [by woodyskate]

As You can see the transfer speed would be much higher. The Test bed i am trying right now has some bottlenecks due to Sata 2 and connecting Toughdrive from [...]

Medhu Ziyaarath [by millzero.com]

Muleeaage & Medhu Ziyaarath Across the road from the Old Friday Mosque is Muleeaage , built as a palace in the early 20th century. The sultan was deposed before he could move in and the [...]

The university of the public library [by infomalias]

infomalias:Local Goverment Authority of the Maldives should be looking in to the establishment of public libraries throughout the country. Local Council are mandated with library provision for the communities. [...]

Seeking solace [by mindblur]

In the hope of getting myself back into the scholarly mind-frame I stroll through the book-lined alleys of the library. …Continue reading → [...]

Still with feet touching, Still with eyes meeting, Still our... [by processprocessprocess]

Still with feet touching, Still with eyes meeting, Still our hands match, Still with hearts beating… Still (by Daughter) [...]

[No Title] [by bclassblog]

Shovel-nose ray or shark? #ray #guitarfish #tank [by tenatuntitled]

Shovel-nose ray or shark? #ray #guitarfish #tank [...]

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަދެކެ ލޯބިވުމުގެ ނަތީޖާ [by mohamedshafiu]

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދިލްޣަފޫރު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ޘަވާބެއްގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނާއެކު ސުވަރުގޭގައިވުން އަހަރެމެންނަށް [...]

Youtube Videos: Recent videos (Maldives or Dhivehi)